Behandeling en diagnostiek
In de praktijk wordt o.a. het volgende geboden:

  • neuropsychologische diagnostiek
  • behandeling van stemmingsklachten
  • leren omgaan met de gevolgen van een hersenaandoening
  • EMDR behandeling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) om een traumatische gebeurtenis of specifieke angstklachten te kunnen verwerken

Specifiek wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen van de ouder wordende mens of beperkingen die het gevolg zijn van neurologische problemen.

Aanmelding, intake en behandeling
Om u aan te melden bij Psychologenpraktijk Remijn heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist (indien u ervoor kiest de behandeling volledig zelf te vergoeden heeft u uiteraard geen verwijsbrief nodig). Met de verwijsbrief kunt u een afspraak maken voor een eerste gesprek. Ook vraag ik u uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Voordat de behandeling start vindt er eerst één of meer intakegesprekken plaats. Hierin inventariseren we uitgebreid voor welke vraag u komt.
Soms wordt er informatie opgevraagd over eerdere behandelingen -indien van toepassing- of contact gezocht met uw huisarts of andere verwijzer voor extra informatie.
Op basis van de verzamelde informatie wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Hierin staan de vragen waarvoor u komt, de doelen van de behandeling, de behandelvorm en ook maken we afspraken over de frequentie en duur van de behandeling.

De doelstelling is om de behandeling kortdurend en oplossingsgericht te houden. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de 5 tot 12 gesprekken.

Indien in de intakefase -of soms gedurende de behandeling- blijkt dat langdurigere behandeling aangewezen is, dan zal dit met u besproken worden en zult u (in overleg met uw huisarts) een juiste doorverwijzing krijgen.