Huisartsen en medisch specialisten kunnen patiënten met psychische klachten doorverwijzen naar Psychologenpraktijk Remijn. Met ingang van 1 januari 2014 moet U als verwijzer de keuze maken tussen de generalistische basis GGZ (kortdurende zorg) en de specialistische GGZ (complexe, langerdurende zorg).

Psychologenpraktijk Remijn biedt hulp binnen de generalistische basis GGZ.

Uw patiënt komt pas voor vergoeding van zijn/haar behandeling in aanmerking als hij/zij in het bezit is van een correcte verwijsbrief. De verwijsbrief moet naar de maatstaven van de NZa en de zorgverzekeraars de volgende informatie bevatten:

  • De naam van mijn praktijk
  • De datum van de verwijzing (deze moet vóór de datum van de intake bij de psycholoog liggen)
  • De vermelding van (het vermoeden van) een psychische (DSM IV) stoornis met hierbij de verwijzing naar de Basis-GGZ
  • Uw AGB code met uw naam, woonplaats en uw handtekening en/of stempel van de praktijk
  • Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de patiënt

Bij voorkeur ontvang ik verwijzingen via Zorgdomein.ZorgDomein - Meer ruimte voor mensenwerk Ik zal contact opnemen met de betreffende patiënt voor het maken van een eerste afspraak.

Terugkoppeling
Als uw patiënt wordt uitgenodigd voor de intake vraag ik hem of haar eerst om toestemming voor overleg met u als verwijzer. Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u schriftelijk bericht over het verloop en het resultaat van de therapie. Deze terugkoppeling vindt zoveel mogelijk plaats binnen zorgmail. Heeft u een zorgmail adres dan zal ik u de genoemde correspondentie via deze beveiligde weg doen toekomen. Natuurlijk kunt u als verwijzer ook altijd tussentijds contact met mij opnemen voor overleg.

Ik zie uw verwijzingen graag tegemoet.

Gratis telefonische consultatie
Vanuit mijn praktijk biedt ik verwijzers gratis telefonische consultatie aan betreffende de specifieke doelgroepen (ouderen, patienten met een hersenaandoening en mantelzorgers van mensen met dementie/een hersenaandoening) als er vragen zijn op (neuro)psychologisch vlak.