Psychologische behandelingen voor lichte tot matige psychische klachten worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering (de Generalistische Basis GGZ).

Er is voor de vergoeding een schriftelijke verwijzing door de huisarts nodig waarbij de verwijsdatum voor de datum van intake moet liggen. Mede afhankelijk van de verwijzing van de huisarts en de inschatting tijdens de intake, komt u in aanmerking voor een korte (maximaal 300 minuten), een middellange (maximaal 500 minuten) of een intensieve behandeling (maximaal 750 minuten). De genoemde tijdsduur bestaat uit zowel directe tijd (het gesprek) als indirecte tijd (verslaglegging, overleg met huisarts, etc). Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een officiële diagnose (een zogenaamde DSM-V stoornis), waarbij een aantal stoornissen is uitgesloten. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over wat onder uw verzekerde zorg valt.

Hier vindt u de tarieven (voor 2021) zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Vergoeding en betaling
U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan hoeveel u vergoed krijgt van de behandeling. Ik heb vooralsnog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Indien u een restitutiepolis heeft krijgt u de hele behandeling vergoed vanuit uw zorgverzekeraar. Indien u een naturapolis heeft dan kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen welk deel van de behandeling vergoed wordt (dit kan ik ook voor u nakijken). Meer informatie over contractvrij werken kun u hier vinden.

Aan het einde van de behandeling krijgt u een officiële factuur welke u kunt doorsturen naar uw zorgverzekeraar.  U krijgt (een deel van) het gedeclareerde bedrag terug van uw zorgverzekeraar en maakt het het factuurbedrag naar mij over.

NB per 1 januari kunt u uw zorgverzekering omzetten naar een restitutiepolis als u inschat in het nieuwe jaar gebruik te zullen maken van behandeling in mijn praktijk.

Eigen risico
De zorgverzekeraar rekent voor een verzekerde vanaf 18 jaar in 2017 een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00 per jaar voor bijna alle (para)medische zorg, waaronder psychologische zorg. Het eigen risico betaalt de verzekerde zelf.

Een afspraak afzeggen
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd (via de telefoon, voicemail of per email), zodat er nog gelegenheid is de vrijgevallen tijd op te vullen. Niet (of te laat) afgezegde afspraken (no-show) kunnen naar redelijkheid en billijkheid aan u in rekening worden gebracht. De kosten van no-show bedragen € 114,41 per afspraak.
Ik hanteer de betalingsvoorwaarden zoals die door de LVVP zijn opgesteld.

Zelf betalen
U kunt ervoor kiezen de behandeling/diagnostiek zelf te betalen omdat u niet wilt dat uw verzekeraar op de hoogte is of om andere persoonlijke redenen.

In dat geval betaalt u voor de behandeling per sessie (45 min) € 114,41. U kunt dit na afloop betalen aan de pinautomaat of via een zakelijk tikkie.