De behandeling van Psychologenpraktijk Remijn wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ook in 2022 kiest Psychologenpraktijk Remijn er bewust voor om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. U ontvangt een factuur voor de consulten, die u betaalt aan Psychologenpraktijk Remijn en zelf verrekent met uw verzekeraar. 

Psychologenpraktijk Remijn hanteert de tarieven zoals deze door de overheid wettelijk zijn vastgesteld voor deze psychologische zorg (het 100% NZA-tarief). De registratie van consulten vindt plaats op basis van werkelijk gerealiseerde tijd. 

Het vastgestelde tarief per sessie van 60 min is in 2023:

– intake /diagnostiek (zorgverzekeringscode CO0562): €173,40 per consult (gemiddeld zijn 2 van deze consulten nodig: aan het begin en aan het einde van de behandeling). Het intake-gesprek is dus niet gratis. 

behandeling (zorgverzekeringscode CO0627): €152,50 per consult (gemiddeld zijn 8-10 van deze consulten nodig) 

– intercollegiaal overleg met een andere behandelaar waar u onder behandeling bent (op uw verzoek en/of met uw toestemming)(zorgverzekeringscode OV0008) per keer: €70,46

Als de duur van de afspraak hiervan afwijkt, geldt een ander, bijpassend tarief.

Uw ziektekostenverzekering vergoedt 50-100% van de behandeling vanuit de basisverzekering. Als u belt met uw verzekeraar en u noemt de prestatiecodes hierboven, kunnen zij u vertellen hoeveel u vergoed krijgt.

De zorgverzekeraar verrekent eerst altijd het verplichte eigen risico met u. Overigens leert de ervaring dat werkgevers bereid kunnen zijn om (een deel van) de kosten aan u te vergoeden.

Ik adviseer u om voorafgaande aan de behandeling bij uw zorgverzekeraarna te gaan hoeveel uw vergoeding bedraagt én  toestemming te vragen voor behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Op deze website vindt u in informatie over polissen in 2023 en in deze tabel vindt u in rood de opties voor restitutiepolissen in 2023. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten ontleent worden: u dient u zelf goed te informeren bij de zorgverzekeraar.

Eigen risico
De zorgverzekeraar rekent voor een verzekerde (vanaf 18 jaar) een wettelijk verplicht eigen risico van
€ 385,00 per jaar voor bijna alle (para)medische zorg, waaronder psychologische zorg. Het eigen risico betaalt de verzekerde zelf.

Een afspraak afzeggen
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd (via de telefoon, voicemail of per email), zodat er nog gelegenheid is de vrijgevallen tijd op te vullen. Niet (of te laat) afgezegde afspraken (no-show) kunnen naar redelijkheid en billijkheid aan u in rekening worden gebracht. De kosten van no-show bedragen €100,-. Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
Ik hanteer de betalingsvoorwaarden zoals die door de LVVP zijn opgesteld.


Onverzekerde zorg/ zelf betalen
Niet alle problematiek wordt vergoed door zorgverzekeraars. Zo worden aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen, werk-gerelateerde problematiek (waaronder burn-out) en nazorg-sessies (na beëindiging van uw behandeling), niet door de zorgverzekering vergoed – ook niet met een verwijsbrief. Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (‘onverzekerde zorg’), of als u er voor kiest om de therapie geheel zelf te betalen, dan is een verwijsbrief niet nodig. De ervaring leert overigens dat werkgevers over het algemeen bereid zijn om de kosten (gedeeltelijk) op zich te nemen: het kan zeker zinvol zijn om het gesprek hierover met uw werkgever aan te gaan. Het vastgestelde tarief voor het intake-gesprek en per consult voor deze onverzekerde zorg is in 2023 €122,53 (per consult van 45 minuten).