Kwaliteitsstatuut
Psychologenpraktijk Remijn beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 3.0 .

Kwaliteitscriteria
Leden van de LVVP zijn in navolging van het huishoudelijk reglement van de LVVP gehouden aan de Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. In deze notitie worden kwaliteitsnormen en –criteria beschreven die tot doel hebben de doelmatigheid, de effectiviteit en de transparantie van het beroepsmatig handelen van vrijgevestigde psychologen te bevorderen.

In de kwaliteitscriteria heeft de LVVP alle wet- en regelgeving vervat, die van belang is voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk. Dat geldt voor relevante bepalingen uit onder meer de Beroepscode voor psychologen, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

VisitatieLVVP-visitatielogo-klein-1
In november 2021 heeft Psychologenpraktijk Remijn succesvol het LVVP-visitatietraject doorlopen. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan alle eisen die zowel vanuit de de wet als vanuit de beroepsvereniging gesteld worden en is 5 jaar geldig.

Als u klachten heeft
Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Een GZ-psycholoog is gebonden aan een beroepscode en het klachtenreglement. Indien u een klacht heeft over de behandeling en deze is middels onze gesprekken niet op te lossen, dan kunt u zich voor bemiddeling wenden tot de LVVP.

Geheimhouding van uw gegevens
Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Ik zal daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw toestemming. Indien nodig kan ik wel van gedachten wisselen met vakgenoten (andere psychologen, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat ik iets met collega’s bespreek, kunt u dat zeggen.

privacystatement 

Uw dossier
Alle gegevens en verslagen van u zullen in een persoonlijk dossier bewaard worden. Op dit dossier bestaat voor u het inzagerecht, zoals dat wettelijk geregeld is. Het dossier wordt, zoals eveneens wettelijk bepaald, na 15 jaar vernietigd.

Lidmaatschap
Ik ben aangesloten bij:
– de Nederlands Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Zie lvvp.info
– de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie zie nvneuropsy.nlNederlandse Vereniging voor NeuropsychologieBuitenpsycholoog 2022-2023
– de Buitenpsychologen, zie buitenpsychologen.nl

BIG register
Als GZ-psycholoog ben ik ingeschreven in het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Mijn BIG nummer is: 89913526725
Voor meer informatie:www.bigregister.nl

AGB-codes
Zowel ikzelf als zorgverlener als ook de praktijk staan ingeschreven in het AGB (Algemeen Gegevens Beheer).
AGB code zorgverlener: 94016891
AGB code praktijk: 94062960
Voor meer informatie: www.AGBcode.nl

Kamer van Koophandel (KvK)
De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 60819359
Voor meer informatie: www.kvk.nl
BTW nummer: NL140570366B01